Dansk beskrivelse af server-konfigurationsindstillinger

Forum » Tutorials » Dansk beskrivelse af server-konfigurations.. (1 indlæg) Vist 3642 gange
#1: Somnium skrev d. 24/09-2011 kl. 17:04
Denne tutorial beskriver de enkelte indstillinger i server-konfigurationsfilerne som Minecraft genkender. Versionen af Minecraft som blev brugt til denne tutorial er Beta 1.8.1
Første gang man starter Minecraft-serveren, oprettes der en række ekstra filer:
white-list.txt, ops.txt og banned-players.txt er alle tre filer som indeholder en liste af Minecraft-brugernavne (med et navn på hver linie i filen). White-list.txt bruges sammen med white-list server option, som er beskrevet længere nede. ops.txt lister alle de brugere som er operators, og som kan bruge operator-kommandoer på serveren. Og endelig indeholder banned-players.txt en liste over brugere som bliver autokicked når de forsøger at logge på serveren. Både ops.txt og banned-players.txt kan også ændres af ops via op-kommandoer.
banned-ips.txt indeholder en liste af ip-adresser, med en adresse på hver linie. Brugere som forsøger at logge ind på serveren fra en ip-adresse som er i denne liste, bliver autokicked. Denne fil kan også ændres via op-kommandoer.
server.log er en tekstfil som indeholder server-loggen. Mange begivenheder som sker på serveren (f.eks. at en bruger logger ind, bannes, etc.) vil tilføjes som en linie i server-loggen. Derefter kan man på et senere tidspunkt kigge i loggen og se hvilke hændelser som har fundet sted og hvornår.
Endelig er der hoved-konfigurationsfilen, server.properties. Denne fil indeholder de server-indstillinger, man som server-administrator kan indstille. Filen bliver indlæst hver gang server-programmet starter, og er en almindelig tekstfil som kan ændres i f.eks. Notepad. Resten af denne tutorial vil handle om hvordan du bruger denne fil.
Filen består af en række linier, hvor hver linie har et navn på en indstilling, et lighedstegn, og efter lighedstegnet, den værdi som indstillingen skal have. For at ændre en indstilling, så finder man linien med det korrekte navn, og ændrer teksten bag lighedstegnet til den nye værdi man ønsker at bruge for den indstilling. Linier som starter med # betyder at linien er en kommentar (og ikke en indstilling). Disse læses ikke af Minecraft, men gør filen mere læselig for mennesker.
Der er følgende indstillinger i server.properties:
allow-flight - Værdien af denne indstilling kan være enten true eller false. Default-værdien er false.
Navnet på denne indstilling er lidt misvisende, da indstillingen i sig selv ikke giver spillere mulighed for at flyve på serveren. Når denne værdi er false, så kører serveren et ekstra sikkerhedstjek, som holder øje med om en spiller er i luften i for lang tid på en gang (hvilket jo tyder på at han flyver). Hvis det er tilfældet, vil serveren automatisk kicke spilleren fra serveren.
Når værdien er true, så køres dette ekstra sikkerhedstjek ikke. Det kan så kombineres med en flymod, så spillerne får muligheden for at kunne flyve på serveren.
Under alle omstændigheder, auto-kickes flyvende spillere som arbejder i creative-mode naturligvis ikke :-D
allow-nether - Værdien af denne indstilling kan være enten true eller false. Default-værdien er true.
Hvis værdien er true, så er det muligt at bygge portaler som teleporterer spilleren til Nether-world. Hvis værdien er false, kan man stadig bygge portaler, men der sker ikke noget når man prøver at gå ind i dem.
Rent teknisk er Nether-world og den almindelige verden i Minecraft programmeret som to forskellige verdenener som kører samtidig på serveren. Dette kræver ekstra kræfter af serveren, så på langsomme servere eller servere uden så meget hukommelse, kan det give mindre lag hvis man fravælger Nether world. Dette giver selvfølgelig den ulempe at det i survival så ikke er muligt at få de blokke og items som kun findes i Nether world.
difficulty - Værdien af denne indstilling er default sat til 1, og gyldige værdier er en værdi imellem 0 og 3
Når værdien er 0, kører serveren på peaceful-sværhedsgrad. På denne sværhedsgrad spawner der ikke hostile mobs (uanset værdien af spawn-monsters indstillingen), health regenerer hurtigt (og uafhængigt af sult), og mætheds-måleren bliver ikke mindre.
De tre andre sværhedsgrader er henholdsvist 1 (easy, og default-værdien), 2 (normal) og 3 (hard) - jo højere sværhedsgrad, desto mere skade gør mobs, og desto mere effektiv er cave-spider gift. På normal og hard, kan lynnedslag derudover sætte ild til blokke.
gamemode - Værdien af denne indstilling er default sat til 0, og gyldige værdier er enten 0 eller 1
Når værdien er 0, kører serveren i standard survival-mode. Når værdien er 1, kører serveren i det nye creative-mode (hvor spillerne kan flyve, ikke tager skade, og har uendelige blokke og items). Dette gamemode kan også ændres for specifikke spillere, via op-kommandoer.
level-name - Værdien af denne indstilling er navnet på den verden som serveren starter op i. Default-værdien er world.
En Minecraft-verden består af en række filer i en filmappe med samme navn som verdenen. Denne mappe findes som en undermappe i den mappe som serveren starter fra.
Hvis en mappe/verden med det valgte navn ikke allerede findes når serveren starter, vil serveren lave en mappe og verdensfilerne med det navn. Hvis en verden/mappe med det valgte navn allerede findes, så vil serveren genbruge denne verden når den starter.
level-seed - Værdien af denne indstilling er default blank, og kan ellers indeholde tal og/eller bogstaver.
Denne indstilling angiver det "world-seed" som skal bruges når verdenen skabes og udvides. Hvis værdien er blank, så vælger serveren en tilfældig værdi når verdenen skabes. Ellers så bruges den værdi som er skrevet.
Rent teknisk bruger Minecraft en "semi-tilfældig" metode til at forme verdenen. Det betyder at den skabte verden ser tilfældig ud, men at den samme grundværdi (kaldet et seed) vil give samme "tilfældighed". Derved vil to forskellige verdener som er skabt med samme seed-værdi være ens, så længe verdenerne er skabt med samme Minecraft-version. Når der kommer en ny Minecraft-version, vil metoden ofte være ændret, og derved kan samme seed give forskellige resultater i forskellige versioner af Minecraft.
max-players - Værdien af denne indstilling er default sat til 20, og mulige værdier er alle værdier imellem 0 og 255, begge inklusive.
Jo flere spillere som er på en server samtidig, desto mere RAM og CPU-kraft skal serveren bruge, og desto flere data skal sendes over netværket imellem spillere og server. Derfor vil en hurtig server med meget RAM og på en hurtigere netværksforbindelse kunne have flere spillere på samtidig uden lag, end en langsom server uden meget RAM og på en langsom netværksforbindelse.
motd - Værdien af denne indstilling er default sat til A Minecraft Server, og kan sættes til en vilkårlig tekst. Når din server vises i serverlisten i Minecraft, så vil denne tekst blive vist som serverens navn.
online-mode - Værdien af denne indstilling kan være enten true eller false. Default-værdien er true.
Når denne værdi er true, vil serveren kontrollere at spillere som logger på, er gyldige Minecraft-brugere (dette kræver at din server har adgang til internettet, og at den officielle Minecraft-side er oppe). Hvis værdien er false, stoler serveren på at spilleren er den han udgiver sig for at være, uden at dobbelttjekke med den officielle spiller-liste.
Denne værdi bør ALTID være sat til true - hvis værdien er sat til false, kan spillere med en modificeret udgave af Minecraft logge på din server med et brugernavn de selv vælger. Dette kunne f.eks. være dit eget brugernavn, og personen vil derved kunne udgive sig for at være dig (og have adgang til de samme server-kommandoer som dig). Da f.eks. whitelist og banlist er baseret på brugernavn, så vil det også åbne din server op for griefers (og for den sags skyld også for de tarvelige typer, som ikke gider betale programmører for deres hårde arbejde).
Den eneste situation hvor det kan give mening at have denne indstilling sat til false, er hvis du vil køre din server på et LAN uden adgang til Internettet (da hverken serveren eller spillerne da vil kunne logge på minecraft.net). Men husk at dette vil være forbundet med den samme risiko.
pvp - Værdien af denne indstilling kan være enten true eller false. Default-værdien er true.
Når denne værdi er true, så kan spillere skade hinanden direkte ved at slå på hinanden (eller skyde hinanden med bue). Når værdien er false, vil nærkamp og pile fra en spiller ikke skade andre spillere.
server-ip - Værdien af denne indstilling er en IP-adresse eller et domænenavn. Default-værdien er blank.
Det anbefales at denne værdi beholdes blank, og serveren vil da bruge samme IP-adresse som den servermaskine den kører på.
server-port - Værdien af denne indstilling er default 25565, og kan være en værdi imellem 1 og 65535 (værdien bør dog altid være mindst 1024, da portnumre herunder er reserveret).
Som udgangspunkt er der ikke nogen grund til at ændre denne indstilling. Hvis den ændres, skal spillere som vil forbinde til serveren også angive det nye portnummer når de angiver addressen på serveren.
Rent teknisk kan man se et portnummer som en "under-adresse" til en IP-adresse. Hvert program/server som skal kommunikere med andre programmer over et netværk, vil bruge et bestemt portnummer til at gøre dette. Der kan derfor opstå problemer hvis flere programmer forsøger at bruge samme portnummer til deres kommunikation, da det første program vil reservere portnummeret til sig selv (og næste program derfor ikke får lov til at bruge porten). Dette er også en af grundene til at det er muligt at angive denne indstilling; hvis et andet program tilfældigvis også brugte port 25565 til at kommunikere med andre programmer, er det muligt at give Minecraft-serveren en anden port, så programmerne kan køre samtidig. Men hvis dette ikke er tilfældet, er der normalt ikke nogen grund til at skifte væk fra default-værdien.
spawn-animals - Værdien af denne indstilling kan være enten true eller false. Default-værdien er true.
Når denne værdi er true, så spawner der passive mobs på serveren (i.e. fredelige dyr såsom grise, får, høns, etc.). Hvis værdien er false, så spawner der ingen dyr.
spawn-monsters - Værdien af denne indstilling kan være enten true eller false. Default-værdien er true.
Når denne værdi er true, så spawner der hostile mobs på serveren (i.e. aggressive monstre såsom skeletter, zombier, creepers, etc.). Hvis værdien er false, så spawner der ingen monstre.
view-distance - Værdien af denne indstilling er default sat til 10, og gyldige værdier er en værdi imellem 3 og 15 (begge inklusive).
Værdien angiver hvor langt en spiller kan se, målt i "chunks". Grunden til denne indstilling er, at informationen om verdenen skal sendes over netværket fra serveren til hver enkelt spiller. Derfor, jo højere værdi der sættes her, desto længere kan spilleren se, men desto mere information skal serveren sende over netværket. På servere med en langsom netværksforbindelse og/eller en stor mængde af spillere som er på samtidig, kan det derfor være en fordel at sætte værdien ned, mens servere med høj netværkshastighed og/eller få antal spillere som er på samtidig, kan køre med en højere værdi.
Rent teknisk svarer en chunk til en del af verden som er 16 blokke bred og lang, og 128 blokke dyb, og en chunk indeholder derfor information om 32768 blokke. Hvis man ganger dette med view-distance og med antallet af spillere, kan man nemt se hvordan mængden af data som skal sendes, hurtigt kan vokse sig stor.
white-list - Værdien af denne indstilling kan være enten true eller false. Default-værdien er false.
Når denne værdi er true, så kontrollerer serveren for hver spiller som logger ind, om spillerens username findes i filen white-list.txt. Hvis spillernavnet ikke findes i filen, så bliver spilleren øjeblikkeligt kicked. Når du sætter værdien til true, bør du derfor som det første tilføje dig selv til white-list.txt, da du ellers ikke kan logge på din egen server længere ;-) Brug denne indstilling til at begrænse spillerne på din server til en liste som du godkender på forhånd. Når du tilføjer Minecraft brugernavne til filen, så husk at hvert brugernavn skal stå på sin egen linie (filen er en normal tekstfil som kan ændres med f.eks. Notepad).
Når værdien er false, bruges whitelisten ikke.
Du skal være logget ind for at deltage i debatten
Login eller Opret en gratis bruger
10 mest læste tråde de seneste 24 timer
Sidste svar
Indlæg
Emne
Af Water_Lemon
i går kl 22:36
33 indlæg
1306 visninger
Jeg vil gerne købe en server!
Forfatter: CarsterCraft
Af tanddant
d. 30/12-2011 kl 01:06
17 indlæg
13232 visninger
minecraft ideer liste !
Forfatter: thue12
Af Minehappysky
i går kl 15:20
7 indlæg
177 visninger
Af freakdk
d. 14/08-2014 kl 11:06
32 indlæg
12693 visninger
DSV - Forkortelse?
Forfatter: Andireas
Af ed
d. 24/02-2016 kl 17:19
10 indlæg
16338 visninger
Af dipedersen
d. 14/03-2016 kl 17:56
9 indlæg
17932 visninger
Af VemacraftDK
d. 11/08-2013 kl 21:59
6 indlæg
10720 visninger
Kønssymboler
Forfatter: MarinA
Af julemand101
d. 23/05-2014 kl 14:15
15 indlæg
3599 visninger
Paradise Hotel
Forfatter: RealityLover
Af den_danske_d..
d. 11/12-2014 kl 18:19
13 indlæg
19437 visninger
Af DanielDk1998
d. 07/11-2012 kl 15:16
12 indlæg
27732 visninger
Hjælp os igang
Forfatter: Mif